รายละเอียดสินค้าโอทอป

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ส.- 5.8

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ส.- 5.8

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ส.- 5.8 อัดหลวมโปร่ง ใช้ปลูกเทียนซ้อน, หงอนไก่ ปักชำผกาแก้ว แยกหน่อบอนสี ใช้ร่วมกับถาดให้น้ำตัวเอง เพื่อผลิตผักบุ้ง, ผักตั้งโอ๋, ผักสลัด ฯลฯ และใช้เป็นอุปกรณ์การสอน

  • ขนาด : 15.00 X 15.00 X 8.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :510.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
75.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์

38 หมู่ 9 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ติดต่อ : นายอรชุน แก้วกังว

โทร : 02-9010075

วันที่แก้ไข : 7 มิ.ย 2550

วัตถุดิบ

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ส.- 5.8

สินค้าโอทอป กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์