รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้แห้งอบหอม

ดอกไม้แห้งอบหอม

ดอกไม้แห้งอบหอม

  • ขนาด : 8.50 X 8.50 X 22.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :150.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
  • มผช. : 24/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
100.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

NAT FLOWER

87/2 หมู่ 7 บ้านหัวพลวง ถ.ท่าตะโกนครสวรรค์ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160

ติดต่อ : คุณศุภชัย คชาชีวะ

โทร : 081 9257955, 081 9531318

โทรสาร : 056 236707

วันที่แก้ไข : 5 ก.พ. 2551

วัตถุดิบ

ดอกไม้แห้งอบหอม

สินค้าโอทอป NAT FLOWER