รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมกาละแมโบราณ

ขนมกาละแมโบราณ
ขนมกาละแมโบราณ
  • รหัสสินค้า : 130702-A002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมกาละแมโบราณ บรรจุกล่องขนาด 20 ชิ้น/1กล่อง

  • ขนาด : 11.00 X 20.50 X 4.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :230.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 13-2-01245-2-0001
  • มผช. : 873/2548
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
70.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนขนมไทย หมู่ 6 ต.คลองควาย

3 หมู่ 6 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

ติดต่อ : คุณอำนวย ลางคุณเส

โทร : 02 5932403, 08 9775 0932

วันที่แก้ไข : 3 ก.ค 2550

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนขนมไทย หมู่ 6 ต.คลองควาย