รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่ ไหมพื้นเรียบ

ผ้าไหมมัดหมี่   ไหมพื้นเรียบ

ผ้าไหมมัดหมี่ ไหมพื้นเรียบ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอำนาจเจริญ
  • มผช. : 17(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
1500.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนตาวาง

12 หมู่ 6 บ้านโนนตาวาง ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37180

ติดต่อ : คุณพิชญาภัค พันธ์

โทร : 089 4945250

วันที่แก้ไข : 19 ก.ย. 2550

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนตาวาง