รายละเอียดสินค้าโอทอป

สุรากลั่นหอยสังข์

สุรากลั่นหอยสังข์

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • มผช. : 32/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเกษตรกรสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแสนขัน 2

128 หมู่ 12 บ้านแสนขัน ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230

ติดต่อ : คุณศิรประภา ไชยนุ

โทร : 0 5541 8309

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2556