รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชุดชามฝาเบญจรงค์

ชุดชามฝาเบญจรงค์
  • รหัสสินค้า : 740206-A401
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ชุดชามฝา มีทั้งหมด 8 ชิ้น แบ่งเป็น 4 ขนาดดังนี้
1. ขนาดใหญ่ มีขนาด 22x21 ซ.ม.หนัก 1275 ก. ส่ง 3000 บาท ปลีก 7500 บาท
2. ขนาดกลาง มีขนาด 15x16 ซ.ม. หนัก 590 ก. ส่ง 500 บาท ปลีก 1000 บาท
3. ขนาดเล็ก มีขนาด 12.5x13.5 ซ.ม. หนัก 365 ก. ส่ง 380 บาท ปลีก 750 บาท
4. ขนาดจิ๋ว มีขนาด 10x10 ซ.ม. หนัก 195 ก. ส่ง300 บาท ปลีก 600 บาท

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสาคร
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มไชยกวัฒน์เบญจรงค์

17/1 คลองตากแดด หมู่ 8 เศรษฐกิจ1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ติดต่อ :

โทร :

เว็บไซต์ : www.chaiyakawat.com

วันที่แก้ไข : 18 ก.ค 2551

วัตถุดิบ

ชุดชามฝาเบญจรงค์

สินค้าโอทอป กลุ่มไชยกวัฒน์เบญจรงค์