รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อผ้าไทยบุรุษ-สตรี สำเร็จรูป

เสื้อผ้าไทยบุรุษ-สตรี สำเร็จรูป

เสื้อผ้าไทยบุรุษ-สตรี สำเร็จรูป

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • มผช. : 835/2548
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสภาผ้าไทย

5/1 หมู่ 8 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130

ติดต่อ : คุณสุดารัตน์ สอนถา

โทร : 055 457429

วันที่แก้ไข : 31 ม.ค. 2551

สินค้าโอทอป กลุ่มสภาผ้าไทย