รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าพื้นเมือง

ผ้าพื้นเมือง

ผ้าพื้นเมือง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • มผช. : 47/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านนาไร่เดียว

46/1 หมู่ 5 ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160

ติดต่อ : คุณฐานิดา มีโส

โทร : 087 198 2954

วันที่แก้ไข : 31 ม.ค. 2551

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านนาไร่เดียว