รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อสำเร็จรูปบุรุษ (เสื้อสูทชาย)

เสื้อสำเร็จรูปบุรุษ (เสื้อสูทชาย)

เสื้อสำเร็จรูปบุรุษ (เสื้อสูทชาย)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • มผช. : 835/2548
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ-สตรี (ปราณีผ้าไทย)

68/1 หมู่ 1 บ้านป่าเผือก ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130

ติดต่อ : คุณปราณี คงฟู

โทร : 055 442641, 08 1572 4932

วันที่แก้ไข : 31 ม.ค. 2551

สินค้าโอทอป กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ-สตรี (ปราณีผ้าไทย)