รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำตาลโตนดอัพ

น้ำตาลโตนดอัพ
  • รหัสสินค้า : 600304-A203
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำตาลโตนดอัพ

  • ขนาด : 12.00 X 17.50 X 4.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :475.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด

9/1 หมู่ 6 บ้านเกยไชยใต้ ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120

ติดต่อ : นางชูเกียรติ พลไพรินทร์

โทร : 056 353135, 089 567 9768

วันที่แก้ไข : 9 ม.ค. 2551

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด