รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำตาลโตนด

น้ำตาลโตนด
  • รหัสสินค้า : 600304-A204
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำตาลโตนด แบบก้อน

  • ขนาด : 13.50 X 16.00 X 5.50 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :865.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด

9/1 หมู่ 6 บ้านเกยไชยใต้ ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120

ติดต่อ : นางชูเกียรติ พลไพรินทร์

โทร : 056 353135, 089 567 9768

วันที่แก้ไข : 9 ม.ค. 2551

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด