รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าทอพื้นเมือง

ผ้าทอพื้นเมือง

ผ้าทอพื้นเมือง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • มผช. : 48/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอฟากท่า

425 หมู่ 9 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160

ติดต่อ : คุณปริชาติ ขันสาว

โทร : 055 489215, 081 785 3524

วันที่แก้ไข : 12 ก.พ. 2551

สินค้าโอทอป กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอฟากท่า