รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าจก

ผ้าจก

ผ้าจก

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • มผช. : 48/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ม.1 บ้านฟากท่า

162/1 หมู่ 1 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160

ติดต่อ : คุณสิรินภา พวงศรี

โทร : 086 276 7586

วันที่แก้ไข : 1 ก.พ. 2551