รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือฝ้าย และไหม

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือฝ้าย และไหม

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือฝ้าย และไหม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าระดับตำบลฟากท่า หมู่ 11

102 หมู่ 11 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160

ติดต่อ : คุณบุญเทียน สิงดา

โทร : 055 489181

วันที่แก้ไข : 1 ก.พ. 2551