รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าทอลายลูกแก้ว

ผ้าทอลายลูกแก้ว

ผ้าทอลายลูกแก้ว

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านส่องสี

109/36 หมู่ 7 ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110

ติดต่อ : คุณจำรัส กล่ำสิน

โทร :

วันที่แก้ไข : 1 ก.พ. 2551