รายละเอียดสินค้าโอทอป

ป้ายไม้แกะสลัก

ป้ายไม้แกะสลัก

ป้ายไม้แกะสลัก

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • มผช. : 43/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มป้ายไม้แกะสลัก

9 หมู่ 7 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

ติดต่อ : นายนวพล สันติปราน

โทร : 081 1941191, 08-6752-2449

วันที่แก้ไข : 25 ก.พ. 2551

สินค้าโอทอป กลุ่มป้ายไม้แกะสลัก