รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมปั้นสิบ

ขนมปั้นสิบ

ขนมปั้นสิบ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • มผช. : 1/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

เรือนขนมไทย

29 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

ติดต่อ : นางอุ่นเรือน อินส

โทร : 089-6402205, 0-5544-1803

วันที่แก้ไข : 5 มี.ค. 2551

สินค้าโอทอป เรือนขนมไทย