รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวกล้องหอมมะลิปลอดภัย

ข้าวกล้องหอมมะลิปลอดภัย
  • รหัสสินค้า : 610403-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวกล้องหอมมะลิปลอดภัย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุทัยธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติ

52/43หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งมะขามหวาน ถนนเยาวชนพัฒนา ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110

ติดต่อ : คุณยุทธพันธ์ กีตา

โทร : 0 5653 4208 , 0 9959 8975

วันที่แก้ไข : 5 มี.ค. 2551

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติ