รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยกวน

กล้วยกวน

กล้วยกวน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • มผช. : 35/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่ากะพี้

199/2 หมู่ 4 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120

ติดต่อ : คุณจุฑามาศ เผือกเ

โทร : 06 2042594

วันที่แก้ไข : 6 มี.ค. 2551

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่ากะพี้