รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำจิ้มเนื้อย่างบีคิว

น้ำจิ้มเนื้อย่างบีคิว

น้ำจิ้มเนื้อย่างบีคิว

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

เมโทรฟูดส์

5/2 บ้านหนองหิน หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230

ติดต่อ : นางสุกัญญา กิจประ

โทร : 0-5547-9150

วันที่แก้ไข : 6 มี.ค. 2551