รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทองพับสมุนไพรรวม

ทองพับสมุนไพรรวม

ทองพับสมุนไพรรวม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • มผช. : 1/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านเกาะร่วมใจ

35/4 หมู่ที่ 3 ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120

ติดต่อ : นางปราณี ปาเทศน์

โทร : 08-6928-1803

วันที่แก้ไข : 6 มี.ค. 2551

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านเกาะร่วมใจ