รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระยาสารท

กระยาสารท

กระยาสารท

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ศูนย์สาธิตการตลาดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

26/3 บ้านท้ายคุ้ง หมู่ 3 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120

ติดต่อ : นางรุ่งรัตน์ เมื

โทร : 08-1043-9477

วันที่แก้ไข : 6 มี.ค. 2551

สินค้าโอทอป ศูนย์สาธิตการตลาดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร