รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะขามแปรรูปไร้เมล็ดรสต่าง ๆ

มะขามแปรรูปไร้เมล็ดรสต่าง ๆ
  • รหัสสินค้า : 530503-D001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะขามแปรรูปไร้เมล็ดรสต่าง ๆ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • มผช. : 136/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเสี้ยว หมู่ 1

165 บ้านเสี้ยว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160

ติดต่อ : นางทัชรีย์ ศรีคำ

โทร : 081-8355249

วันที่แก้ไข : 6 มี.ค. 2551

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเสี้ยว หมู่ 1