รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง

กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง
  • รหัสสินค้า : 860402-A103
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง

  • ขนาด : 9.50 X 18.00 X 2.50 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :200.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชุมพร
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 86-200847-20001
  • มผช. : 112/2546
30.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีศรีขันเงิน

2 หมู่ 1 ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110

ติดต่อ : นางสาวเพ็ญศรี สมบ

โทร : 087-8954152, 0-7752-0137

อีเมล: cdd_chumphon@chaiyo.com

วันที่แก้ไข : 16 เม.ย. 2551

วัตถุดิบ

กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสตรีศรีขันเงิน