รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยน้ำว้าอบแห้ง

กล้วยน้ำว้าอบแห้ง
  • รหัสสินค้า : 860402-A203
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยน้ำว้าอบแห้ง

  • ขนาด : 6.50 X 17.00 X 5.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :200.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชุมพร
20.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีศรีขันเงิน

2 หมู่ 1 ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110

ติดต่อ : นางสาวเพ็ญศรี สมบ

โทร : 087-8954152, 0-7752-0137

อีเมล: cdd_chumphon@chaiyo.com

วันที่แก้ไข : 16 เม.ย. 2551

วัตถุดิบ

กล้วยน้ำว้าอบแห้ง

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสตรีศรีขันเงิน