รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลไม้แปรรูป

ผลไม้แปรรูป
  • รหัสสินค้า : 860402-A003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

จันทน์เทศกรอบ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชุมพร
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 86-200847-20005
  • มผช. : 136/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีศรีขันเงิน

2 หมู่ 1 ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110

ติดต่อ : นางสาวเพ็ญศรี สมบ

โทร : 087-8954152, 0-7752-0137

อีเมล: cdd_chumphon@chaiyo.com

วันที่แก้ไข : 16 เม.ย. 2551

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสตรีศรีขันเงิน