รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าพื้นเมือง

ผ้าพื้นเมือง

ผ้าพื้นเมือง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดบุรีรัมย์
  • มผช. : 17(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าเพื่ออนุรักษ์ผ้าพื้นเมือง

22/1 หมู่ 12 บ้านหนองตะเคียน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180

ติดต่อ : คุณประยูร เวโสวา

โทร : 085 767 3525

วันที่แก้ไข : 13 พ.ค 2551

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าเพื่ออนุรักษ์ผ้าพื้นเมือง