รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกเมี่ยงสมุนไพร

น้ำพริกเมี่ยงสมุนไพร
  • รหัสสินค้า : 740207-E002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกเมี่ยงสมุนไพร

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสาคร
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองนกไข่

51 หมู่ 4 ถนนสามพราน-หนองนกไข่ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

ติดต่อ : นางอารีย์ ศรีจินด

โทร : 08-7022-4151, 08-1814-8664

วันที่แก้ไข : 16 พ.ค 2551

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองนกไข่