รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าห่มไหมพรม

ผ้าห่มไหมพรม

ผ้าห่มไหมพรม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • มผช. : 18(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทอผ้าห่มไหมบ้านบุ่งเลิศ

68 บุ่งเลิศ หมู่ 1 ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250

ติดต่อ : นางศรีสงัด สุวรรณ

โทร : 08-1502-5302, 0-4357-7081

วันที่แก้ไข : 8 พ.ค 2551

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีทอผ้าห่มไหมบ้านบุ่งเลิศ