รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย

ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย

ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดระนอง
  • มผช. : 367/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ระนองซีเชลล์

89/45 หมู่ 2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000

ติดต่อ : นางพึงพิศ เนียมรั

โทร : 081-8935524, 0-7783-5699

อีเมล: Phit.Niamrat@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 8 พ.ค 2551

สินค้าโอทอป ระนองซีเชลล์