รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • มผช. : 25/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีชุมชนวังหินพัฒนา

130 หมู่ 4 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140

ติดต่อ : นางอนงค์ แก่งอินท

โทร : 0-5549-1209

วันที่แก้ไข : 11 มิ.ย 2551