รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมบ้าบิ้นมะพร้าวอ่อน

ขนมบ้าบิ้นมะพร้าวอ่อน
  • รหัสสินค้า : 160122-CA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมบ้าบิ้นมะพร้าวอ่อน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลพบุรี
  • มผช. : 1046/2548
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโพธิ์เก้าต้น

71 หมู่ 9 บ้านโพธิ์ผีให้ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

ติดต่อ : คุณเทพี สุวรรณพลา

โทร : 08 6365 6567, 08 7096 8550

วันที่แก้ไข : 19 ก.พ. 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโพธิ์เก้าต้น