รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยบาบีคิว

กล้วยบาบีคิว
  • รหัสสินค้า : 520703-A001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยบาบีคิว

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลำปาง
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านวังโป่ง

82 วังโป่ง หมู่ 2 ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140

ติดต่อ : นางแสง จันทร์เคร

โทร : 08-1162-9941

อีเมล: patanalampang@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 6 มิ.ย 2551

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านวังโป่ง