รายละเอียดสินค้าโอทอป

กุ้งก้ามกราม

กุ้งก้ามกราม

กุ้งก้ามกราม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เลขที่ 18 บ้านจ้อก้อ หมู่ 8 ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160

ติดต่อ : นายณรงค์ ขันแข็ง

โทร : 08-1873-5357

วันที่แก้ไข : 1 ก.ค 2551