รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปลาร้าบองสุก

ปลาร้าบองสุก
  • รหัสสินค้า : 450502-A002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ปลาร้าบองสุก

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร ๙๙ ธงธานี

151 หมู่ 3 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170

ติดต่อ : นางปราณี สุรภักดิ

โทร : 081-9542816

วันที่แก้ไข : 2 ก.ค 2551

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร ๙๙ ธงธานี