รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมเปี๊ยะชาววัง ขนมพายสับปะรด

ขนมเปี๊ยะชาววัง  ขนมพายสับปะรด
  • รหัสสินค้า : 451102-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมเปี๊ยะชาววัง ขนมพายสับปะรด

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มขนมบ้านยางเลิง

เลขที่ 162 บ้านยางเลิง หมู่ 5 ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 54130

ติดต่อ : นางผ่องศรี สายุทธ

โทร : 08-1768-4091

วันที่แก้ไข : 2 ก.ค 2551