รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์ขนมงาประเภทต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์ขนมงาประเภทต่าง ๆ
  • รหัสสินค้า : 580101-SD001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ผลิตภัณฑ์ขนมงาประเภทต่าง ๆ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

หจก.งาแม่ฮ่องสอน แม่ศรีบัว

เลขที่ 51 บ้านชุมชนกลางเวียง หมู่ 3 ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

ติดต่อ : นางเสาวลักษณ์ นวล

โทร : 0-5361-2849

โทรสาร : 0-5361-2849

อีเมล: hgnzsame@thai.com

วันที่แก้ไข : 8 ก.ค 2551