รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมแพรวาเกาะสลับลายพิเศษ

ผ้าไหมแพรวาเกาะสลับลายพิเศษ

ผ้าไหมแพรวาเกาะสลับลายพิเศษ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกาฬสินธุ์
  • มผช. : 14(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน หมู่ 2

220 หมู่ 3 บ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180

ติดต่อ : คุณสมศรี สระทอง

โทร : 043 856161, 086 237 3699

วันที่แก้ไข : 10 ก.ย. 2551

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน หมู่ 2