รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวเกรียบกุ้งดิบ

ข้าวเกรียบกุ้งดิบ
  • รหัสสินค้า : 930601-SA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวเกรียบกุ้งดิบ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพัทลุง
  • มผช. : 107/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ข้าวเกรียบโอฬาร

61 บ้านปากพะยูน หมู่ 1 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120

ติดต่อ : นายประเทือง ทิพย์

โทร : 08-9297-5621

วันที่แก้ไข : 26 ก.ย. 2551

สินค้าโอทอป ข้าวเกรียบโอฬาร