รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป

ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป
  • รหัสสินค้า : 760502-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป (รหัสโอทอป 760500935201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเพชรบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป ดอนขุนห้วย 2

30 วังพลับ หมู่ 11 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

ติดต่อ : นางรุ่งเพ็ชร อ่อ

โทร : 08-9805-3985

วันที่แก้ไข : 27 ต.ค. 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป ดอนขุนห้วย 2