รายละเอียดสินค้าโอทอป

ถ่านดูดกลิ่น

ถ่านดูดกลิ่น

ถ่านดูดกลิ่น (รหัสโอทอป 130300135201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธัญญะเข้มแข็ง (ถ่านอัดแท่งป้าจงดี)

133/354 หมู่ที่ 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

ติดต่อ : คุณจงดี รัษฐปานะ

โทร : 08 1458 5055 , 0 2577 3253

อีเมล: drasatapana@yahoo.com

วันที่แก้ไข : 26 พ.ย 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธัญญะเข้มแข็ง (ถ่านอัดแท่งป้าจงดี)