รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมรังแตน

ขนมรังแตน

ช้างไหมพรมสุรินทร์ (รหัสโอทอป 321602415201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุรินทร์
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหมวกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

164 บึง หมู่ 6 ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ติดต่อ : นางบุญศรี ภารพุทธ

โทร : 08 7961 4543

วันที่แก้ไข : 19 ม.ค. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหมวกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร