รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยฉาบสมุนไพร

กล้วยฉาบสมุนไพร
  • รหัสสินค้า : 331202-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยฉาบสมุนไพร (รหัสโอทอป 331200314901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดศรีสะเกษ
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจจังเอินยุคใหม่

22/1 จังเอิน หมู่ 5 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210

ติดต่อ : นางสมถวิล สาลี

โทร : 08 1999 7139

วันที่แก้ไข : 16 มิ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจจังเอินยุคใหม่