รายละเอียดสินค้าโอทอป

หอยแมลงภู่ดอง

หอยแมลงภู่ดอง
  • รหัสสินค้า : 110601-F003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :11000.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรปราการ
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 11-2-04548-2-0001
  • มผช. : 320/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
100.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจเทศบาลตำบลบางเสาธง

204/1121 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ติดต่อ : คุณประไพพรรณ แย้ม

โทร : 098-3691416

วันที่แก้ไข : 24 พ.ค 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจเทศบาลตำบลบางเสาธง