รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างเส้นผม

ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างเส้นผม

ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างเส้นผม (รหัสโอทอป 110400855201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรปราการ
  • มผช. : 346/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท เอช เอ พลัส จำกัด

7 หมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ติดต่อ : นาย ทิม เธียรกิจธ

โทร : 0-2757-7917, 0-2380-2277

โทรสาร : 0-2394-6811

วันที่แก้ไข : 24 พ.ค 2555

สินค้าโอทอป บริษัท เอช เอ พลัส จำกัด