รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าฝ้าย ยกดอก

ผ้าฝ้าย ยกดอก

ผ้าฝ้าย ยกดอก (รหัสโอทอป 770700364702)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • มผช. : 197/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทอผ้าหมู่บ้านเขาเต่า

54 บ้านเขาเต่า ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ติดต่อ : นางอมลวรรณ เอี่ยมสำอางค์

โทร : 08-9260-0867, 0-3257-2351

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/Provinces/PKKKhaoTao.htm

วันที่แก้ไข : 31 พ.ค 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีทอผ้าหมู่บ้านเขาเต่า