รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้ารองจาน

ผ้ารองจาน

ผ้ารองจาน (รหัสโอทอป 420300184901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเลย
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด หมู่12

20/2 หมู่ 12 บ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110

ติดต่อ : นางโสภา คุ้มคำ

โทร : 08-6036-1404

อีเมล: eat_so@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 31 พ.ค 2555

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด หมู่12