รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าซิ่นตีนจกตัวดอกมูก

ผ้าซิ่นตีนจกตัวดอกมูก

ผ้าซิ่นตีนจกตัวดอกมูก (รหัสโอทอป 530800484901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • มผช. : 18(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรน้ำใสใต้

139/1 หมู่ 9 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130

ติดต่อ : คุณสีนวล หมวกทอง

โทร : 055 450631, 08 1379 3247

วันที่แก้ไข : 6 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรน้ำใสใต้