รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าซิ่นจกทั้งตัว

ผ้าซิ่นจกทั้งตัว
ผ้าซิ่นจกทั้งตัว

ผ้าซิ่นจกทั้งตัว (รหัสโอทอป 530500215201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • มผช. : 47/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านกกต้อง

100 หมู่ 3 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160

ติดต่อ : คุณวิเชียร แหยมยินดี

โทร : 055 489180, 081-5322459

วันที่แก้ไข : 6 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านกกต้อง