รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมเปี๊ยะใส่ถั่ว

ขนมเปี๊ยะใส่ถั่ว
  • รหัสสินค้า : 150401-A002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมเปี๊ยะใส่ถั่ว (รหัสโอทอป 150400234701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอ่างทอง
  • มผช. : 115/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ขนมเปี๊ยะ ฮ่องเต้

425- 426 บ้านอ่างแก้ว หมู่ 5 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120

ติดต่อ : นางสาวศิริวรรณ ด่

โทร : 0-3569-1006

วันที่แก้ไข : 25 พ.ค 2555

สินค้าโอทอป ขนมเปี๊ยะ ฮ่องเต้